YEAR

NAME OF HONOUR

1973-74

(LATE) MR. CHINUBHAI R. SHAH

1974-75

(LATE) MR. CHINUBHAI R. SHAH

1975-76

(LATE) MR. CHINUBHAI R. SHAH

1976-77

(LATE) MR. VINODCHANDRA R. SHAH

1977-78

MR. BHANUPRASAD B. MAHARAJA

1978-79

(LATE) MR. SANATKUMAR P. DAVE

1979-80

(LATE) MR. SANATKUMAR P. DAVE

1980-81

(LATE) MR.BHANUPRASAD B. DESAI

1981-82

(LATE) MR. JETHALAL G. GATHA

1982-83

(LATE) MR. JAGDHISHCHANDRA J. RANA

1983-84

(LATE) MR. HEMANT H. KASHIPAEKH

1984-85

(LATE) MR. SHIRISH H. SHAH

1985-86

(LATE) MR. CHANDRATAN DAMANI

1986-87

(LATE) MR. BIPIN S. ACHARYA

1987-88

MR. SURESH S. DAVE

1988-89

MR. SURESH S. DAVE

1989-90

(LATE) MR. BALKRISHNA S. SHAH

UP TO 31-12-1990

MR. NARENDRA M. DAVE

1991

MR. MAHESH C. GUPTA

1992

MR. VIMAL V. DAVE

MR. MOHANLAL M. SHAH

1993

MR. UDAY M. KAPURE

1994

(LATE) MR. HARIHAR S. DAVE

1995

MR. PARIMAL K. VASAVADA

1996

MR. HITESH D. BUCH

1997

MR. RAVI KAPOOR

1998

MR. KAUSHIK C. KHONA

1999

MR. ARVIND D. GAUDANA

2000

MR. UMESH H. VED

2001

MR. ASHISH C. DOSHI

2002

MR. TEJAS D. SHUKLA

2003

MR. DEEPAK S. PANDYA

2004

MR. DIPAK J. RACHCHHA

2005

MR. DHIREN CHAVDA

2006

MR. JAYESH VITHLANI

2007

MR. CHIRAG B. SHAH

2008

MS. SHILPI THAPAR

2009

MR. KEYUR SHAH

2010

MR. CHIRAG B. SHAH

2011

MR. RAJESH G. PAEREKH

2012

MR. RAJESH G. PAEREKH

2013

MR. CHETAN B. PATEL

2014

MR. RAJESH C. TARPARA

2015

MR. VINOD K. SHARMA

2016

MR. TUSHAR D. SHAH

2017

MR. JIGNESH A. SHAH

2018

MR. ANKUR K. SHAH

2019

MR. MEHUL G. RAJPUT

2020 MR. ABHISHEK P. CHHAJED